WIE BEN IK?

JOOST WILDENBERG

Ik ben een gedreven en ervaren bedrijfskundige met HR achtergrond. Door mijn ervaring in verschillende rollen en functies kan ik visie, doelstellingen en ambities van organisaties snel formuleren om hier vervolgens concrete acties aan te verbinden. Met humor en flair maak ik snel contact met mensen op verschillende niveaus en in verschillende situaties. Ik schakel snel tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en verlies daarbij de menselijke maat nooit uit het oog.

WAT DOE IK?

Optimalisatie

Interim

Advies & Consultancy

Optimalisatie van bedrijfsvoering

Werkprocessen binnen organisaties kennen vaak een lange geschiedenis en in de waan van de dag worden er continu aanpassingen gedaan. Ik ondersteun organisaties om helder te krijgen of de processen nog aansluiten bij waar ze voor bedoeld zijn en of er nog een goede ‘fit’ is tussen medewerker en werk.

Ik zorg ervoor dat afdelingen en organisatieonderdelen elkaar weer verstaan. Met inzichten vanuit de sociotechniek, Lean&Agile werken, zet ik me in voor een logisch, begrijpelijk en toekomstbestendige inrichting en organisatie van processen, taken en mensen.

Toekomstbestendige bedrijfsvoering gaat ook over het gebruik van passende datasystemen en juiste manier van datagedreven werken. De hoeveelheid en diversiteit van data is vaak groot. Dit vraagt nieuwe oplossingen die passen bij de organisatie en de belanghebbenden.

Interimmanagement

Als interim-manager breng ik een frisse kijk op mensen en situaties mee. Aan de hand van gesprekken en het bestuderen van relevante documenten bepaal ik een aanpak op maat. Ik kan in verschillende rollen en situaties uit de voeten. Ik ben doortastend, betrokken en leg snel verbindingen.
Ik ben beschikbaar voor:

  • waarneming van (hoger-) management
  • (bege-) leiden van veranderingen en optimalisatievraagstukken
  • vinden van oplossingen in crisissituaties

Advies & Consultancy

Als manager, directeur of bestuurder is het soms prettig om met iemand van buiten de organisatie te sparren over (on)mogelijkheden, uitgangspunten en te maken keuzen. Iemand zonder direct (voor)oordeel maar met kennis van moderne bedrijfskundige inzichten, praktijkervaring kan dan heel verfrissend zijn.
Ik heb een moderne, realistische kijk op uitdagingen waar een manager of bestuurder tegen aanloopt. Verwacht geen standaard aanpak maar maatwerk gebaseerd op moderne kennis en inzichten gecombineerd met ervaring en een breed beeld van ontwikkelingen.

ik ben beschikbaar voor:

  • managementconsulting
  • klankbord management en bestuur
  • project (bege) leiding